Språk: Norsk bokmål

Ønsker du bedre kunnskap om innvandrer- og flyktningkvinners situasjon eller om minoriteter, likestilling og integrering? 

Har du og din organisasjon behov for styrket kompetanse om mangfoldsledelse og mangfoldig rekruttering blant dine ansatte? 

Siste nytt

Vis mer