Språk: Norsk bokmål

Ønsker du bedre kunnskap om innvandrer- og flyktningkvinners situasjon eller om minoriteter, likestilling og integrering? 

Har du og din organisasjon behov for styrket kompetanse om mangfoldsledelse og mangfoldig rekruttering blant dine ansatte? 

Siste nytt

Publisert 29. mai 2017

Foredragspakker

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret utvikler kontinuerlig kunnskapshevende foredragspakker, og synliggjør noen eksempler på fagkurs, foredrag og workshops knyttet til ulike tema som vi har mangeårig spisskompetanse i.

Publisert 26. mai 2017

Hva er MiRA Consult?

The following is an excerpt.

Om MiRA Consult
MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom snart 30 års erfaring har Senteret utviklet bred

Publisert 19. desember 2018

Publikasjoner

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gir ut bøker, rapporter, har laget filmer og har informasjonsbrosjyrer på mange ulike språk om ulike tema knyttet til våre kompetanseområder. Se et utvalg og legg inn bestilling!

På vår