På MiRA-Senteret sin hjemmeside kan du bestille informasjonsbrosjyrer, bøker, rapporter og temahefter som vi har laget om våre kompetanseområder. Flere av våre brosjyrer publiseres på ulike språk slik at informasjonsformidlingen kan nå ut til flest mulig.

Du vil bli videresendt til MiRA-Senterets hovedside med oversikt over våre publikasjoner!

Publisert 30. april 2017