Om MiRA Consult

MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom snart 30 års erfaring har Senteret utviklet bred kompetanse om temaer knyttet til minoritetskvinner. Dette gjelder blant annet migrasjon, rasisme og kjønn. Senteret tilbyr konsulenttjenester gjennom profesjonell veiledning, kursing, foredrag og faglige seminarer som er relevant for private og offentlige institusjoner, organisasjoner og arbeidsplasser, og andre interesserte.

Ønsker du bedre kunnskap om innvandrer- og flyktningkvinners situasjon eller om minoriteter, likestilling og integrering? Har du og din organisasjon behov for styrket kompetanse om mangfoldsledelse og mangfoldig rekruttering blant dine ansatte?


Våre kompetanseområder

 • Juridiske rettigheter og likestilling
 • Migrasjon, rasisme og kjønn
 • Økonomisk selvstendighet og deltagelse i arbeidslivet
 • Mangfoldsarbeid i skoler og utdanning
 • Forebyggende helsearbeid og mangfold i helsevesenet
 • Vold i nære relasjoner og empowerment av kvinner
 • Kulturelle identiteter, seksualitet og utfordringer for unge jenter med minoritetsbakgrunn
 • Frivillig arbeid og engasjement

Noen eksempler på foredragsvirksomhet

 • «Minoritetskvinner, språk og arbeidsliv» til NAV-ansatte i regi av Fellesorganisasjonen FO.
 • «Vold mot minoritetskvinner – behov, utfordringer og løsningsforslag» ved fagdag i regi av Justis- og beredskapsdepartementet.
 • «Minoriteter i møte med barnevernet – belastning eller problemløsning?» ved utdanning for barnevernspedagoger, Høgskolen i Lillehammer.
 • «Sykdomsforståelse i en flerkulturell kontekst» for ansatte ved Diakonhjemmet sykehus.
 • «Kulturelle og religiøse aspekter i møte ved abortsøkende kvinner» ved Helsedirektoratets nasjonale konferanse for abortnemndene.

Ta kontakt så kan vi sammen skreddersy et passende opplegg med god faglig forankring for deg og din bedrift, organisasjon eller institusjon.

Kontaktskjema 22 11 69 20

Publisert 1. mai 2017