Onsdag 18.april deltok MiRA-Senteret på Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Hedmark sitt dagsseminar om vold i nære relasjoner på Elverum. I vårt innlegg «Er vold min kultur?» løftet vi frem våre erfaringer om hvordan vold mot minoritetskvinner ofte blir fremstilt som en kulturell variasjon av vold mot kvinner, og hvordan dette kan skape noen fallgruver i hvordan vi møter de voldsutsatte.

Vi vektla at vold er like skadelig uansett, og at vi som hjelpere må stille høye krav til innholdet i begreper som kultur- og mangfoldskompetanse. For å sikre effektivt forebyggingsarbeid mot vold anbefaler MiRA-Senteret å satse på styrket rettighetsinformasjon, arbeidstilknytning, språkopplæring og ytterligere tilgjengeliggjøre hjelpeapparatet.

Publisert 19. april 2018