Bekjempelse av vold i nære relasjoner er en av MiRA-Senterets viktigste oppgaver og torsdag 9. august holdt vi foredrag om frihet fra vold og kontroll for deltakere på introduksjonsprogrammet i Holmestrand og Sande.

Under foredraget diskuterte vi blant annet ulike former for vold og sosial kontroll, og hvordan begge deler bidrar til å undertrykke og begrenser individuelle rettigheter. Deltakerne viste stort engasjement rundt tematikken og ga mange gode innspill til hva de mener er viktig i forebyggingsarbeidet.

Tusen takk for en spennende dag, MiRA-Senteret ser frem til det videre samarbeidet med dere for å sikre retten til frihet fra vold.

Publisert 1. august 2018