Å sikre rettssikkerhet for nyankomne kvinner og barn er et viktig arbeidsområde for MiRA-Senteret. Gjennom snart 30 år har vi tilegnet oss erfaringer blant annet gjennom møte med enkeltmennesker, i møte med hjelpeapparatet og det offentlige og som en viktig arena for politisk bevisstgjøring og for politisk påvirkningsarbeid. Disse erfaringene har blitt til en verdifull kompetanse som vi nå tilbyr gjennom MiRA Consult.

30. august holdt vi foredrag for asylavdelingen i Utlendingsnemda og delte av våre erfaringer knyttet til rettssikkerhet for nyankomne kvinner og barn.

Publisert 1. august 2018