Torsdag 15. november inviterer MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse 2018!

Bli med å sett fokus på mangfoldige former for vold mot kvinner!

“It is up to each of one of us to stop accepting and stop remaining silent. But it is above all up to progressive men to rebel against virile toxic behaviours” uttrykte Isabella Lenarduzzi, grunnlegger av Jump tidligere i år.

Vi har den store glede av å ha grunnlegger av JUMP «Promoting gender equality, advancing the economy» og ekspert på kjønnslikestiling på arbeidsplassen, Isabella Lenarduzzi med oss som en av våre hovedforedragsholdere på årets nasjonalkonferanse. Hun vil sammen med flere spennende fagpersoner rette fokus mot nødvendigheten av at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn og ikke minst setter søkelys på de erfaringer som forteller oss at mulighetene til å si fra og bli hørt er meget skjevt fordelt i samfunnet.

Vi inviterer  alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse om mangfoldige former for vold mot kvinner. Program med flere spennende foredragsholdere kommer senere!

Meld deg på konferansen allerede nå for å sikre deg plass.                                                                     Konferanseavgift kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe. Påmelding er bindende.                                    Betalingskonto: 16075552665 merk med navn og konferanse.

Send påmelding til post@mirasenteret.no. Påmeldingsfristen er 2. november.

Publisert 2. august 2018