Torsdag 15. november kl. 08.30-17.00 inviterer MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse 2018!

#Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner  

MiRA-Senteret mener det er på høy tid å rette fokus mot nødvendigheten av at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn og ikke minst setter søkelys på de erfaringer som forteller oss at mulighetene til å si fra og bli hørt er meget skjevt fordelt i samfunnet.

Bli med å sett fokus på mangfoldige former for vold mot kvinner!

Spennende foredragsholdere som likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, psykologspesialist og forsker, Solveig Karin Bø Vatnar, direktør i JUMP, Isabella Lenarduzzi, forfatter og samfunnsdebattant, Nancy Herz, politioverbetjent ved Stovner politistasjon, Eva Oddrun Jakobsen, rådgiver i JURK, Avin Khadir, forfatter og samfunnsdebattant, Amina Bile og MiRA-Senterets prosjektleder, Khansa Ali med flere står på programmet.

I tillegg vil vi ha to parallelle sesjoner:

  1. Er vold mot minioritetskvinner bare et kulturelt fenomen? Minioritetskvinner, likestilling og kampen for inkludering
  2. Hvem har ansvaret? Interseksjonalitet og forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner

Se hele programmet for nasjonalkonferansen her!

Konferansen vil finne sted på Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

 

Send påmelding til post@mirasenteret.no før påmeldingsfristen, 2. november.   

Konferanseavgift kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe. Påmelding er bindende.                                    Betalingskonto: 16075552665 merk med navn og konferanse.

 

Publisert 2. august 2018