Er vold mot minoritetskvinner noe annet enn vold mot etnisk norske kvinner? Hvilken rolle spiller sexisme og rasisme? Og hvorfor går det så sakte i det voldsforebyggende arbeidet i Norge, selv etter #metoo?

Disse problemstillingene sto på dagsorden under MiRA-Senterets fulltegnede nasjonalkonferanse      torsdag 15. november. Selv om norske medier viser liten interesse for å belyse minoritetskvinners kamp mot kjønnsbasert vold engasjerer tematikken stort og konferansedagen var preget av engasjerte foredragsholdere og tilhørere, som alle bidro til mange viktige diskusjoner.

Les artikkelen: Empowerment for bekjempelse av vold mot kvinner på våre hjemmesider for oppsummering av konferansen.

 

Publisert 29. november 2018