MiRA- Senteret har gjennom 30 år vært pådriver for synliggjørings – og likestillingsarbeid som har bidratt til at minoritetskvinner har blitt sett og hørt. Likevel ser vi i vårt daglige arbeid at det fortsatt er lang vei å gå.

I anledningen vårt 30 års jubileum inviterte vi til sofasamtale og boklansering av boken «#MinHverdagskamp – 30 år med minoritetskvinners likestillingskamp og deres reise gjennom integreringslabyrinten» på Litteraturhuset, den 5. mars.

Seminaret var fullsatt og nærmere 70 personer var til stedet. Boken er en hyllest til alle minoritetskvinner som gjennom 30 år har kjempet egen likestillingskamp og som fortsatt står i denne kampen. Oslos ordfører Marianne Borgen beskrev dette ved å si at boken #MinHverdagskamp minner oss på hvor mye som gjenstår.

Stemningsfull historiefortelling om hverdagskamp

Dagen begynte med en flott opptreden av Busi Ncube med stemningsfull musikk og sang.  MiRA-senterets leder Fakhra Salimi innledet med å ønske

alle velkommen og satte i sitt innlegg fokus på den viktige kampen knyttet til økonomisk selvstendighet. Gjennom høytlesning fra boken #MinHverdagskamp kunne deltakerne få høre den personlige historien til Eva, en historie som illustrerer både sterke drømmer, pågangsmot og en tøff kamp mot strukturelle hindringer i det norske samfunnet.

«Jeg ville bli selvstendig og ønsket å skaffe meg arbeid så fort som mulig. Etter ett og et halvt år på introduksjonskurs, sa jeg til min veileder at jeg gjerne ville ha arbeidspraksis for å lære om norsk arbeidsliv. Jeg trodde at hvis jeg jobbet hardt ville praksisplassen etter hvert resultere i permanent arbeid. Nå har jeg gjennom mange år vært i praksis flere steder, og samlet masse kompetanse, uten å ha fått tilbud om lønnet arbeid. Jeg er helt utslitt, og møter bare opp på praksisarbeidet mitt for å slippe å være hjemme alene. Drømmen om et økonomisk selvstendig liv virker fjernere nå enn da jeg begynte å kjempe for nesten åtte år siden».

Sofasamtale om likestillingsarbeidet før og nå

Samfunnsdebattant Nancy Hertz ledet en spennende sofadebatt der panelet bestod av ordfører i Oslo, Marianne Borgen, tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik, vararepresentant i Oslo, Mariann Abdi Hussein og MiRA- Senterets leder Fakhra Salimi. Nancy innledet debatten med å spørre om hvorfor det er så viktig å være her i dag og tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik løftet frem den store betydningen MiRA-Senterets arbeid har hatt de siste 30 årene og fortalte at:

«Jeg er her fordi jeg tror på mirakler, det er jo det MiRA- Senteret er.  Sammen må vi nå rette lyskasteren på majoritetssamfunnet – ikke kjennetegnene til hvert enkelt individ i minoritetsbefolkningen». 

Hovedtemaene for debatten var likestillingspolitikk, mangfold i det norske samfunnet, integrering, viktigheten av synliggjøringsarbeidet MiRA- Senteret har vært en pådriver for gjennom 30 år og ikke minst viktigheten av at minoritetskvinner selv får ta ordet i offentlige debatter. I denne sammenheng løftet Mariann Abdi Hussein blant annet frem viktigheten av å inkludere alle stemmer i den offentlige debatten og la unge jenter med minoritetsbakgrunn lov til å være den de selv ønsker!

Avslutningsvis ble det lagt opp til en åpen diskusjon mellom publikum og panelet. Publikum var svært engasjerte og mange ønsket å komme til ordet.  Temaene som dukket opp var hvordan forebygge vold i nære relasjoner, ønske om å bli hørt, bli tatt på alvor av politikere og det norske samfunnet og en kvinne i MiRA-Senterets nettverk løftet frem viktigheten av også å trekke frem historiene om minoritetskvinner som lykkes godt i det norske samfunnet.

Vi takker alle for et spennende seminar og vil ta med oss viktige innspill i videre arbeid.

Ønsker du å kjøpe boken #MinHverdagskamp? Du kan bestille den her!

Publisert 17. januar 2019