MiRA- Senteret inviterte til dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet», tirsdag 14.mai kl. 11.00-13.00

Gjennom dialogmøte ble det løftet frem mange spennende perspektiver knyttet til viktigheten av å skape god kommunikasjon og hvilke faktorerer som påvirker kommunikasjonen mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

Sammen med flere kvinner fra MiRA-Senterets nettverk deltok i overkant av 30 ansatte fra ulike offentlige instanser.

Publisert 29. april 2019