MiRA- Senteret har gleden av å invitere til dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet», tirsdag 14.mai kl. 11.00-13.00.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og minoritet er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle. Gjennom MiRA-Senterets daglige krisehjelp- og rådgivningstilbud, samt kurs og aktiviteter opplever vi imidlertid at mange minoritetskvinner vegrer seg for å oppsøke de ressursene som er tilgjengelig og ønsker mer kompetanse om de ulike tilbudene. Samtidig får vi mange henvendelser fra offentlige instanser som ønsker råd i enkeltsaker eller ønsker økt kunnskap om tema, spesielt relevant i møte med minoritetskvinner.

Gjennom dialogmøte «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet» ønsker vi å skape en felles plattform der alle kan dele erfaringer, stille relevante spørsmål og løfte frem problemstillinger som er viktige. Ved å åpne opp for en dialog der inkludering og mangfold står i fokus vil dialogmøte både bidra til å styrke minoritetskvinners trygghet til å oppsøke offentlige instanser, øke deres kompetanse og navigeringsmuligheter, samtidig som det vil kunne gi ansatte som er i møte med minoritetskvinner styrket kunnskap om spesifikke problemstillinger relevante for dem. I 30 år har MiRA- Senteret vært en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og vi ser det som vår oppgave å dele av vår mangeårige kompetanse. Dialogmøte vil bli ledet av gestaltterapeut, Tom Sydhagen, som tidligere har holdt mange spennende kurs på MiRA- Senteret om blant annet barnevern og vold i nære relasjoner.

Kurset vil bli arrangert på MiRA-Senteret i Storgata 53a (3.etasje).

Grunnet enkel lunsjservering ønsker vi at dere sender påmelding til radgiver@mirasenteret.no, senest fredag 10.mai.

Publisert 29. april 2019