MiRA-Senteret inviterer til årets nasjonalkonferanse med temaet 
«Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring».

Tid: 22. oktober 2019, kl. 08:30 – 16:30 
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo.

Konferansier: Nancy Herz

Se fullt program her

Det norske samfunnet er i endring. Idealer om sosialdemokrati og egalitet er utfordret fra alle kanter. Lørdag, 10.august ble en Moské i Bærum angrepet av en høyreekstremist. Dette påvirker minoritetsbefolkningen og særlig unge mennesker. MiRA-Senterets nasjonalkonferanse stiller tidsaktuelle spørsmål –  hvordan skiller unge minoritetskvinners hverdagskamp seg fra sine foreldres og etnisk norske kvinners? Er vi bevisste nok på kompleksiteten i forventningene unge møter fra familien, blant venner og i storsamfunnet ellers?

MiRA-Senteret samler fagpersoner, samfunnsdebattanter og politikere til en berikende samtale om familiedynamikk, ungdomstid og samfunn i endring. Formålet med konferansen er å samle faglige perspektiver og førstehåndserfaringer av oppvekst og familie i det flerkulturelle samfunnet, samt å sette den norske situasjonen i kontekst av nordiske og verdensomspennende trender. Om du er en engasjert frivillig eller er ansatt(e) i offentlige instanser, hjelpeapparat, i forvaltningen, ved utdannings- og akademiske institusjoner, er konferansen veldig relevant for deg.

Konferansen vil bestå av paneler, rundebordsamtaler og foredrag. Møt samfunnsaktivistene Bwalya Sørensen (Danmark), Humera Khan (UK), Trifa Shakely (Sverige) og Hasti Hamidi (Norge), professor i psykologi og forsker Nora Sveaass, MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi, med flere. Velkommen til en tidsaktuell konferanse med noen av de fremste stemmene og ekspertene i Norge, Norden og internasjonalt!

Påmelding er bindene. Konferanseavgift kr 500, inkl. lunsj, te og kaffe. Send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no i dag for å sikre deg plass! Påmeldingsfrist 7. oktober. Delta også på vårt Facebook arrangement for oppdateringer og lansering av foredragsholdere.

Publisert 9. mai 2019