MiRA-Senteret får stadig henvendelser fra hjelpeapparatet som ønsker mer kunnskap om hvordan møte unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn som har spørsmål om seksuell helse og grensesetting. Vi har tidligere god erfaring med å arrangere dialogmøter mellom minoritetskvinner og hjelpeapparatet i Oslo, men siden henvendelsene fra hjelpeapparatet kommer fra hele landet, valgte vi denne gangen å arrangere dialogmøtet i Bergen.

MiRA-Senteret har i flere år jobbet for å fremme seksuell helse blant unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Ved å skape en arena for å kunne snakke åpent om temaer som seksualitet, grensesetting og seksuelt overførbare sykdommer, har unge minoritetsjenter kunnet dele erfaringer og tilegnet seg ny kunnskap om tabubelagte temaer. I vårt arbeid har vi fokus på betydningen av å ta egne valg når det gjelder egen seksualitet, kropp og helse.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og unge jenter med minoritetsbakgrunn er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle. Målet med dialogmøtet «Felles kultur, men kroppen er min!» var å skape en felles plattform der både minoritetsjenter og hjelpeapparatet kunne dele erfaringer og løfte frem viktige problemstillinger.

Khansa Ali, prosjektleder ved MiRA-Senteret innledet først med å fortelle om MiRA-Senteret og vårt arbeid etterfulgt av arbeid med case og påfølgende diskusjon.

Underkommunikasjon i forhold til seksuell helse

Viktige temaer som ble trukket fram var at selv om det på mange måter har blitt brutt mange barrierer når det gjelder spørsmål om seksualitet er seksuell helse fortsatt et tema som blir underkommunisert i noen miljøer. Dette kan skape store utfordringer for spesielt minoritetsjenter som kan ha færre voksenpersoner rundt seg til å snakke om disse tingene. Mangelen på åpenhet rundt seksualitet kan gjøre at minoritetsjenter også kan ha utfordringer med å sette grenser både overfor en eventuell partner, men også i relasjon til familie. Jomfruhinneproblematikk var et eksempel som ble trukket fram i denne sammenheng.

Det ble et lærerikt dialogmøte med mange gode og viktige innspill, og de fleste var enige i at det er viktig å kartlegge godt nok på forhånd for å kunne gi god hjelp, og at man også samtidig må tenke forebygging slik at vi unngår at unge minoritetsjenter kommer i vanskelige situasjoner.

Et flertall av deltagerne på dialogmøte var helsesykepleiere og minoritetsrådgivere samt. personer som jobber i andre organisasjoner med ungdommer og unge jenter med minoritetsbakgrunn fra MiRA-Senterets nettverk. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne og flere sa at det var veldig lærerikt å delta på et slikt møte hvor man kan diskutere åpent om tema med andre som jobber med mye av det samme som en selv gjør. Samtidig som at også målgruppen selv deltar i diskusjonen og at deres perspektiver også blir inkludert.

Publisert 12. november 2019