MiRA-Senteret inviterer til digital lansering av vår 30-års jubiluemsantologi, mandag 8.mars 2020 kl. 11-13 

Arrangementet vil foregå digitalt!

Tradisjonen tro markerer MiRA-Senteret kvinnedagen 8.mars ved å sette fokus på viktige kvinnepolitiske saker som angår minoritetskvinner. I år ønsker vi å markere dagen med å lansere en antologi der kvinnene som har ledet an i kampen for en anti-rasistisk inkluderende feminisme tar ordet. Antologien gir innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp. Vi får høre om utfordringene med å bli hørt, om kraften som vokser fram av å stå samlet i kampen, og om betydningen minoritetskvinne-aktivistene har hatt for utviklingen av en inkluderende anti-rasistisk kvinnebevegelse.Lanseringsseminaret vil inneholde kulturelle innslag, smakebiter fra antologien lest opp av noen av forfatterne, samt spennende innlegg om veien videre.

Meld deg på i dag til: post@mirasenteret.no

Påmeldingsfrist er: 2.mars

Velkommen til en spennende lansering sammen med oss!

Publisert 27. januar 2021