Digitalisering og sosial ulikhet

MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Senteret har de siste 15 årene jobbet inngående med å rette fokus mot bevissthet rundt digital ulikhet i det norske samfunnet og har opparbeidet oss unik kompetanse innen en rekke kompetanseområder.

Gjennom foredragspakken «Digitalisering og sosial uliket» tilbyr vi nå foredrag og workshops, både for skoleklasser og ulike offentlige instanser som minoritetskvinner, unge jenter og barn i sitt arbeid.

Noen eksempler:

MiRA-Senteret publiserte høsten 2021 rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden og tilbyr med bakgrunn i denne webinarer og foredrag for landsdekkende instanser.

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021: Virtuell virkelighet og likestillingsutfordringer

Ønsker dere at vi kommer og arrangerer foredrag eller workshops for dere? Ta gjerne kontakt med oss på post@mirasenteret

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving innenfor tematikken i et minoritetsperspektiv og slik  kunne bidra til å videreutvikle gode og likeverdige helsetjenester der kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn føler seg forstått, trygge og ivaretatt, og der helsepersonell føler trygghet i sin kunnskap og måter de kan møte unge jenter med minoritetsbakgrunn med ulike utfordringer på en god måte.