Rettssikkerhet for minoritetskvinner og barn

MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Et av våre viktigste satsingsområder er innenfor volsforebyggende arbeid og vi har gjennom over 30 års arbeid med målgruppen opparbeidet oss unik kompetanse innen en rekke kompetanseområder.

Gjennom foredragspakken «Rettsikkerhet for minoritetskvinner og barn» tilbyr vi nå foredrag og workshops, både for skoleklasser og ulike offentlige instanser som møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i sitt arbeid.

Noen eksempler:

I 2020 og 2021 har vi gjennomført en rekke webinar for et landsdekkende offentlig hjelpeapparat

MiRA-Senteret publiserte våren 2022 boken: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter og tilbyr med bakgrunn i denne foredrag om innstramninger i utlendingsloven og konsekvenser for minoritetskvinner.

Ønsker dere at vi kommer og arrangerer foredrag eller workshops for dere? Ta gjerne kontakt med oss på post@mirasenteret.no

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving innenfor tematikken i et minoritetsperspektiv og slik  kunne bidra til å videreutvikle gode og likeverdige helsetjenester der kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn føler seg forstått, trygge og ivaretatt, og der helsepersonell føler trygghet i sin kunnskap og måter de kan møte unge jenter med minoritetsbakgrunn med ulike utfordringer på en god måte.

Boken: Velferdsstatens skyggeside; Rettighetstap for minoriteter kan bestilles på vår hjemmeside.