Vold i nære relasjoner ut fra et minoritetsperspektiv

MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Et av våre viktigste satsingsområder er innenfor helseforebyggende arbeid og vi har gjennom 30 års arbeid med målgruppen opparbeidet oss unik kompetanse innen en rekke kompetanseområder.

Gjennom foredragspakken «Vold i nære relasjoner ut fra et minoritetsperspektiv»! tilbyr vi nå foredrag og workshops, både for skoleklasser og ulike offentlige instanser som møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i sitt arbeid.