Kulturelle identiteter, seksualitet og utfordringer for unge jenter

MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Et av våre viktigste satsingsområder er innenfor helseforebyggende arbeid og vi har gjennom over 30 års arbeid med målgruppen opparbeidet oss unik kompetanse innen en rekke kompetanseområder.

Gjennom foredragspakken «Kulturelle identiteter, seksualitet og utfordringer for unge jenter»! tilbyr vi nå foredrag og workshops, både for skoleklasser og ulike offentlige instanser som møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i sitt arbeid.

Noen eksempler:

I 2019 var vi blant annet i Bergen og holdt dialogmøte: Felles kultur, men kroppen er min!

I 2020 og 2021 holdt vi en rekke webinar for et landsdekkende offentlig hjelpeapparat

I 2022 tilbyr vi skolekampanjen: Min kropp- mine grenser til alle interesserte.

Ønsker dere at vi kommer og arrangerer foredrag eller workshops for dere? Ta gjerne kontakt med oss på post@mirasenteret.no

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving innenfor tematikken i et minoritetsperspektiv og slik  kunne bidra til å videreutvikle gode og likeverdige helsetjenester der kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn føler seg forstått, trygge og ivaretatt, og der helsepersonell føler trygghet i sin kunnskap og måter de kan møte unge jenter med minoritetsbakgrunn med ulike utfordringer på en god måte.